Kontakte

 

Raiffeisen INVEST sh.a

Adresa: Blv “Bajram Curri” ETC, kati 9, Tirane
Tel: 00355 4 2277901
Fax: 00355 4 2277905
e-mail: invest@raiffeisen.al

 

Rifreskoni kontaktet tuaja!

 Nëse keni ndryshuar kontaktet tuaja, vizitoni degën Raiffeisen me te afert për ti rifreskuar ato.

 
-Numri celular
-Numri i telefonit fiks
-Adresa e banimit
-Adresa elektronike (e-mail)
 
Nëpërmjet kontakteve tuaja të sakta, Ju do të informoheni në kohë reale për çdo zhvillim të ri në lidhje me investimin tuaj, produkt ose shërbim.
Ju mirëpresim!
 
Të dhënat tuaja të kontaktit janë konfidenciale. 
 
Mire se erdhet ne faqen e Raiffeisen INVEST Shoqerise Administruese te Fondeve te Pensionit dhe te Sipermarrjes se Investimeve Kolektive.
Njoftime
05 Aug 2015-05 Gusht 2015


Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen e saj zyrtare Raportin Vjetor 2014. Raportin e plotë mund ta gjeni te menuja Info mbi Kompanine > Raporte.
Raporti vjetor permban informacion të detajuar në lidhje me fondet e investimeve dhe fondin e pensionit vullnetar, renditur si më poshtë:
- Letër për investitorët
- Raporti i menaxherëve të fondeve
- Pasqyrat Financiare
Publikimi i raportit vjetor tregon rëndësinë që Raiffeisen Invest kërkon ti kushtojë transparencës ndaj investitorëve aktual dhe potencial, duke iu ofruar atyre një informacion sa më të plotë dhe sqarues.
 

23 Jul 2015-23 Korrik 2015

Informacioni Kryesor per Investitorin permban te dhena te rendesishme per  investitoret  ne lidhje me Fondin e Investimit Raiffeisen Prestigj dhe Raiffeisen Invest Euro.
Ky dokument eshte nje forme e shkurtuar e Prospektit te fondit dhe eshte miratuar nga Autoriteti i Mbikeqyrjes Financiare date 23.07.2015

Informacioni Kryesor per Investitorin mund ta gjeni te menuja:

Fondet e Investimeve » Fondi Raiffeisen PRESTIGJ

dhe

Fondet e Investimeve » Fondi Raiffeisen Invest EURO

 

 
Çmimi i kuotës në Fondin Raiffeisen Prestigj datë
Çmimi i kuotës në Fondin Raiffeisen Invest Euro date
Çmimi i kuotës në Fondin e Pensionit Vullnetar Raiffeisen datë