Kontakte

 

Raiffeisen INVEST sh.a

Adresa: Blv “Bajram Curri” ETC, kati 9, Tirane
Tel: 00355 4 2277901
Fax: 00355 4 2277905
e-mail: invest@raiffeisen.al

 

 
Mire se erdhet ne faqen e Raiffeisen INVEST Shoqerise Administruese te Fondeve te Pensionit dhe te Sipermarrjes se Investimeve Kolektive.
Njoftime
30 Apr 2013-

Me qëllim për të adresuar zhvillimet dinamike në tregun financiar në vendin tonë, duke patur si objektiv kryesor rritjen e mëtejshme të efektivitetit të menaxhimit të fondeve, zgjerimin e kapaciteteve te shoqërisë për t’iu përgjigjur sa më mire kërkesave në rritje të investitorëve shqiptarë për produkte të reja dhe cilësore, si dhe bazuar në parimin e transparencës ndaj klientit, Raiffeisen Invest sh.a ju njofton se duke filluar nga data 1 Korrik 2013, tarifa e administrimit do te jete 1.25% në vit e vlerës neto të aseteve

05 Sep 2012-05 Shtator 2012

Me synim rritjen e kthimit nga investimi, Shoqeria Raiffeisen Invest sh.a. ndryshon limitin e duration te portofolit te Fondit Prestigj ne 5. Ky ndryshim dhe ndryshime te tjera jane miratuar nga AMF, per me teper mund te lexoni Prospektin e Fondit Prestigj i cili eshte publikuar ne faqen tone zyrtare.

 
Çmimi i kuotës në Fondin Raiffeisen Prestigj datë
Çmimi i kuotës në Fondin Raiffeisen Invest Euro date
Çmimi i kuotës në Fondin e Pensionit Vullnetar Raiffeisen datë