Llogaritni strategjine tuaj personale te investimit Llogaritni strategjine tuaj personale te investimit

Mjafton të vendosni informacionin në makinën llogaritëse më poshtë për te parë disa shembuj ilustrues se cila është shuma që mund të përfitoni gjatë një periudhe të caktuar investimi.

Gjithashtu mund të llogaritni sa duhet të kurseni sot për të arritur objektivin e kursimit pas një periudhe të caktuar.

Të dhëna për Kontributet

Kontributet Mujore
Norma vjetore e kthimit
Kohezgjatja e kontributeve ne vite
Totali i Kontributeve të paguara
Lek
Totali i aseteve te akumuluara
Lek

Të dhëna për Pensionin

Shuma e akumuluar per pension
Norma vjetore e kthimit
Kohëzgjatja e pensionit në vite
Frekuenca e pageses se pensionit
Pensioni Mujor
Lek