Si te investoni? Si te investoni?

Për të investuar në Fond ju mund të vizitoni çdo degë të Raiffeisen Bank, ku mund të merrni informacion të detajuar për fondin dhe të pajiseni me dokumentacionin përkatës të fondit.

Pasi të jeni informuar mbi Fondin dhe të keni marr vendimin për të investuar, do të plotësoni dhe firmosni një kërkesë për blerje të kuotave të fondit.

Për të monitoruar ecurinë e investimit tuaj, mund te bëni kërkesë për tu pajisur me username dhe PIN për tu log-uar në faqen e internetit të Raiffeisen Invest : www.raiffeisen-invest.al.

News News

Back

16 Nentor 2018

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Tetor në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Invest Euro dhe fondit të Pensionit Vullnetar Raiffeisen.

Ju mund t'i aksesoni raportet përkatësisht në menutë e mëposhtme:

Raport Muaji Tetor 2018Fondi Raiffeisen Prestigj

Raport Muaji Tetor 2018Fondi Raiffeisen Vizion

Raport Muaji Tetor 2018Fondi Raiffeisen Invest Euro

Raport Muaji Tetor 2018Fondi i Pensionit Vullnetar Raiffeisen