Si te investoni? Si te investoni?

Për të investuar në Fond ju mund të vizitoni çdo degë të Raiffeisen Bank, ku mund të merrni informacion të detajuar për fondin dhe të pajiseni me dokumentacionin përkatës të fondit.

Pasi të jeni informuar mbi Fondin dhe të keni marr vendimin për të investuar, do të plotësoni dhe firmosni një kërkesë për blerje të kuotave të fondit.

Për të monitoruar ecurinë e investimit tuaj, mund te bëni kërkesë për tu pajisur me username dhe PIN për tu log-uar në faqen e internetit të Raiffeisen Invest : www.raiffeisen-invest.al.

Njoftim i rëndësishëm Njoftim i rëndësishëm

Te nderuar Investitore

Te dhenat per Fondin Raiffeisen Mix per daten 23 / Qershor / 2021 jane si me poshte:

Net Asset Value: 2,373,872.49 EUR

Cmimi i kuotes: 101.7966 EUR

----------------------------------------------------------------------------

Te dashur Investitore

Me kenaqesi ju informojme se per here te pare ne fushen e tregut te fondeve te investimit/pensionit, Raiffeisen Invest u mundesoi  te gjithe klienteve ekzistues te saj, te kryejne investime ne fonde, nepermjet Raiffeisen ON.

Kjo mundesi investimi nepermjet platformes Raiffeisen ON, synon ti ofroje klienteve lirine per te blere kuota ne cdo kohe, duke qene ne shtepi, zyre apo kudo tjeter pa qene e nevojshme te paraqiten ne deget e bankes.

Duke investuar ne fonde e investimit online ju jo vetem lehtesoni perditshmerine tuaj por keni me shume kohe dhe hapesire per te marre vendimet e duhura rreth investimit tuaj. 

Investoni me dy hapa:

 • Hyr ne Raiffeisen ON – Kliko Pagesa – Dergo Para – Kerko perfituesin (do shfaqen automatikisht vetem fondet qe ju dispononi: Raiffeisen Pension, Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest Euro)   
 • Ploteso shumen e deshiruar per te investuar.

 

Ju ftojme te rrisni investimet tuaja, duke perdorur Raiffeisen ON!

Beni kujdes per veten dhe qendroni te shendetshem,

Ekipi Raiffeisen Invest

----------------------------------------------------------------------------

Njoftim për shtyp

"Raiffeisen Miks" fondi më i ri i investimit në Euro nga Raiffeisen Invest

 • Raiffeisen Invest ofron tashmë katër fonde Investimi
 • Raiffeisen Prestigj dhe Vizion, fonde investimi në Lekë
 • Raiffeisen Miks dhe Raiffeisen Euro, fonde investimi në Euro

Pas suksesit të tre fondeve të mëparshme, dy prej të cilave në Lekë dhe një në Euro, Raiffeisen "Miks" është fondi më i ri i investimit në Euro i ofruar nga Raiffeisen Invest për investitorin shqiptar.

Fondi Raiffeisen Miks është i pari me një natyrë të balancuar të portofolit të investimit, i cili do të përfshijë 3 kategori asetesh: tituj borxhi (obligacione), aksione dhe instrumente të tregut të parasë.

Qëllimi i investimit të Fondit është krijimi i të ardhurave të rregullta dhe një rritje e moderuar e kapitalit në një periudhë afatmesme. Fondi është dizenjuar për atë kategori investitorësh, të cilët kanë nevoja të ulëta likuiditeti dhe një horizont investimi të paktën 5 vjeçar, si dhe janë të gatshëm të marrin përsipër risqet e listuara në prospektin e fondit kundrejt potencialit të një kthimi të kënaqshëm nga investimi.

Të gjithë investitorët e interesuar për një portofol të diversifikuar, mund të drejtohen pranë degëve të Raiffeisen Bank për të investuar në fondin e ri, duke filluar nga data 16 Nëntor. Shuma minimale e investimit fillestar në Fond është 500 Euro dhe nuk aplikohet tarifë në hyrje apo dalje nga fondi.

"Krijimi i fondit Raiffeisen Miks është provë e angazhimit të padiskutueshëm të Raiffeisen Invest në tregun financiar jo-bankar shqiptar dhe besimit që ne kemi në përmirësimin dhe zhvillimin e këtij tregu. Për herë të parë Raiffeisen Invest po i prezanton publikut shqiptar një fond i cili krijon mundësinë e diversifikimit të aseteve midis obligacioneve dhe aksioneve me një nivel të moderuar/mesatar të riskut. Me fondin Raiffeisen Miks synohet që investitorët të marrin më të mirën e kombinimit të këtyre dy tregjeve përgjatë gjithë ciklit ekonomik. Ne u rekomandojmë investitorëve një horizont të gjatë investimi për të përfituar maksimalisht nga politika e investimit afatgjate që ndjekin menaxherët e portofolit si dhe për të minimizuar ndikimet nga luhatjet afatshkurtra të tregjeve në momente të caktuara. Kështu, ne zgjerojmë gamën e produkteve të investimit Raiffeisen si dhe tregut në tërësi dhe jemi në linjë me misionin tonë për t'u ofruar klientëve një diapazon më të gjerë alternativash investimi si dhe një shërbim të shkëlqyer" tha Edlira Konini, Administratore e Përgjithshme e Raiffeisen Invest. 

* * * * *

Fondi Raiffeisen Miks u licensua nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare me vendimin nr. 153, datë 23 Tetor 2020. Ky është një sipërmarrje investimesh kolektive me ofertë publike, e veçantë dhe me pjesëmarrje të hapur, i krijuar nga Raiffeisen Invest. Ky fond është me kohëzgjatje të papërcaktuar. Fond i hapur publik, i cili do të ofrohet/shpërndahet nëpërmjet rrjetit të degëve të Raiffeisen Bank duke filluar nga data 16 Nentor 2020.

Raiffeisen Bank sh.a zotëron 100% të aksioneve të Raiffeisen INVEST sh.a, e cila do të vazhdojë të menaxhojë Fondin e Pensionit Vullnetar Raiffeisen, krahas Fondi Raiffeisen Vizion, Fondit Raiffeisen Prestigj dhe Fondit Raiffeisen Invest Euro.

Rreth Raiffeisen Invest

Raiffeisen Invest sh.a (RIAL) eshte shoqëri e licensuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) për Administrimin e Fondeve të Investimit dhe Fondeve të Pensionit Vullnetar.

Raiffeisen Invest sh.a është shoqëria që hodhi bazat e tregut të fondeve të investimit në Shqipëri dhe sot është udhëheqëse në këtë treg me më shumë se 518 milion euro asete nën administrim. Pas suksesit të Fondit Prestigj, Vizion dhe fondit Raiffeisen Invest Euro, Raiffeisen Invest i ofron investitorit shqiptar edhe një mundësi tjetër investimi në euro, me qëllim diversifikimin e portofolit financiar nëpërmjet investimeve në kategori të ndryshme asetesh.

----------------------------------------------------------------------------

Njoftim

11.3.2020

Në vijim të zhvillimeve të fundit në lidhje me koronavirusin COVID-19, dëshirojmë t'ju komunikojmë disa informacione dhe këshilla bazë.

Së pari, theksojmë se të gjithë ne duhet të ruajmë qetësinë dhe mbi të gjitha të respektojmë Rregulla bazë të rekomanduara nga OBSH (Organizata Botërore e Shëndetësisë)

1. Zbatoni rigorozisht rregullat bazë të higjienës

 • Lani duart shpesh me sapun dhe ujë, ose përdorni një dezinfektues për duart me bazë alkooli;
 • Shmangni prekjen e syve, hundës dhe gojës me duar të palara;
 • Kur kolliteni apo teshtini, mbuloni gojën dhe hundën me gropëzën e bërrylit ose shami letre. Hidheni menjëherë shaminë e letrës në koshin e plehrave dhe pastaj lani duart;
 • Mënjanoni kontaktet e ngushta me të tjerë në rast të shfaqjes së simptomave (si p.sh. temperaturë dhe kollë);
 • Pastroni rregullisht dhe dezinfektoni objektet e prekura shpesh;

2. Qëndroni në shtëpi ose izolohuni nëse keni shqetësime ose simptoma gripi.

3. Shmangni frekuntimin e kafeneve dhe restoranteve.

4. Brenda mundësive shmangni transportin publik.

5. Shmangni udhëtimet në vendet e prekura.

6. Konsumoni ushqime të pasura me vitamia C, D, A

Kontaktoni Shërbimin e Urgjencës Kombëtare në numrin 127, nëse keni shenja të tilla si temperatura, tështitje e kollë, vështirësi në frymëmarrje

Raiffeisen Invest në kuadër të masave parandaluese ndaj koronavirus COVID-19, ju fton të përdorni shërbimet dhe platformat dixhitale të bankës Raiffeisen.

News News

Back

Raiffeisen MIKS

 

Fondi i Investimit Raiffeisen Miks është një sipërmarrje investimesh kolektive (SIK) me ofertë publike, me pjesëmarrje të hapur, krijuar me kohëzgjatje të papërcaktuar dhe licencuar në Republikën e Shqipërisë nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. Ky fond ështe i themeluar dhe i administruar nga Raiffeisen Invest sh.a.

- Fondi ju ofron një mundësi të re investimi ne monedhën Euro

- Diversifikim nëpërmjet investimeve në klasa të ndryshme të aseteve si Obligacione dhe Aksione, me nje horizont investimi afatmesëm ose afatgjatë

- Mundësi të krijimit të të ardhurave të rregullta dhe një rritjeje të moderuar të kapitalit në një periudhë afatmesme

- Pjesëmarrje indirekte në tregjet ndërkombëtare të kapitalit.

- Fondi ofron fleksibilitet :

 • mund të shtoni shumën e investuar në çdo kohë;
 • mund të zgjidhni të investoni me një shumë të menjëhershme në fond ose nëpërmjet një plani investimi me pagesa automatike, periodike dhe në vlera të vogla
 • mund të kërkoni të shisni kuotat tuaja në çdo moment, pjesërisht apo në total: Raiffeisen Invest ju shlyen brenda 7 ditëve nga data e kërkesës për tërheqje nga Fondi

-Menaxhimin profesional të aseteve tuaja e kryen stafi i kualifikuar i Raiffeisen Invest.

-Transparencë: Mund të aksesoni on-line llogarinë tuaj dhe të monitoroni investimin tuaj në çdo moment.

-Raiffeisen Invest sh. a – pjesë e grupit Raiffeisen

Treguesi i rrezikut sintetik dhe përfitimit ka për qëllim ti japë investitorit një ide mbi luhatshmërinë e çmimit të kuotës së fondit bazuar në historikun e performancës. Treguesi i rrezikut sintetik dhe përfitimit korrespondon me një numër të plotë i cili përdoret për të renditur fondin në një nivel rreziku nga 1 në 7, sipas nivelit të rritjes të luhatshmërisë.

Fondi Raiffeisen Miks është në kategorinë e katërt të Profilit të Rrezikut dhe Përfitimit.

Ky nivel i treguesit është rezultat i aplikimit të politikës së investimit të fondit me të dhënat historike të normave të interesit dhe të tregut të kapitalit për 5 vitet e fundit.

Luhatshmëria e normave të interesit të instrumenteve financiare dhe e tregjeve të kapitalit në të cilat fondi investon është faktori kryesor i cili ndikon në performancën e fondit

Për shkak të natyrës së investimeve të fondit, të cilat synojnë një portofol të investimeve të ndarë në instrumenta borxhi dhe aksione, Fondi ka një profil rreziku mesatar dhe është subjekt i një luhatshmërie më të lartë se sa një fond i thjeshtë obligacionesh.

Objektiv i fondit

Ojektivi i investimit të Fondit është krijimi i të ardhurave të rregullta dhe një rritje e moderuar e kapitalit në një periudhë afatmesme.

Politika e investimit

Fondi Miks synon të ketë një portofol investimesh të përqendruar kryesisht në instrumente financiare që i përkasin tre kategorive kryesore të aseteve: Tituj borxhi, Aksione, Tregu i parasë dhe ekuivalentë cash-i.

Asetet e fondit investohen në instrumentet e mëposhtme, në përputhje me fokusin e investimit:

 • Deri në 75% të aseteve investohen në tituj borxhi të emetuar nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë, një vend i BE-së apo çdo shtet tjetër i miratuar nga AMF, nga institucionet ndërkombëtare dhe / ose shoqëri tregtare që tregtohen në një treg të rregulluar ose bursë zyrtare në Republikën e Shqipërisë, në një vend të BE-së ose në një vend tjetër të lejuar nga AMF & në kuota të fondeve të investimit që investojnë në tregun e obligacioneve.
 • Deri në 40% të aseteve të fondit investohen në aksione që tregtohen në tregje të rregulluara ose në një bursë titujsh në vende të zhvilluara si SHBA, Kanada, vendet e BE-së, Zvicër, vendet e Paqësorit ose në vende në zhvillim në Europë apo Azi. Këto tituj janë në formën e aksioneve individuale ose kuota të fondeve te investimit në aksione, të tregtuara ose jo në bursë.
 • Deri në 80% të aseteve të fondit mund të jenë Depozita bankare, marrëveshje të anasjellta të riblerjes, cash dhe ekuivalentë cash-i.

Fondi përcakton natyrën e investimeve të aseteve në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi.

Monedha

Kuotat e fondit janë të emetuara në Euro dhe blerja & shlyerja e tyre bëhet në Euro

Minimumi i shumës së investuar

Shuma minimale për të investuar është 500 Euro. Në rast të planeve të investimit shuma minimale është 50 Euro.

Vlera minimale e mbajtur në Fond është 100 Euro. Nën këtë vlerë, llogaria e investitorit në fond mund të mbyllet.

Periudha e rekomanduar e investimit

Periudha e investimit rekomandohet të jetë të paktën 5 vjet, në mënyrë që të përfitohet sa më shumë nga strategjia e investimit dhe të rriten shanset për një kthim optimal nga investimi.

Tarifa :

Tarifa e Administrimit është deri në1.3% në vit e Vlerës Neto të Aseteve. Tarifa të tjera te vazhdueshme i ngarkohen Fondit në përputhje me Prospektin e tij. Fondi nuk aplikon tarifa hyrëse apo dalëse

Data e fillimit të veprimtarisë së fondit dhe Periudha e Ofertës Fillestare
Fondi Fillon me 16 Nëntor 2020

Periudha e ofertës fillestare fillon më 16 Nëntor 2020 dhe përfundon më 06 Dhjetor 2020. Gjatë kësaj periudhe çmimi i kuotës mbetet i pandryshuar 100 Euro.

Depozitari I fondit:- Banka e Parë e Investimeve,Albania sh.a