Si te investoni? Si te investoni?

Për të investuar në Fond ju mund të vizitoni çdo degë të Raiffeisen Bank, ku mund të merrni informacion të detajuar për fondin dhe të pajiseni me dokumentacionin përkatës të fondit.

Pasi të jeni informuar mbi Fondin dhe të keni marr vendimin për të investuar, do të plotësoni dhe firmosni një kërkesë për blerje të kuotave të fondit.

Për të monitoruar ecurinë e investimit tuaj, mund te bëni kërkesë për tu pajisur me username dhe PIN për tu log-uar në faqen e internetit të Raiffeisen Invest : www.raiffeisen-invest.al.

News News

9 Mars 2018

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare dokumentet me  Informacionin Kryesor per Investitorin , duke reflektuar kthimin vjetor per vitin 2017 ne seksionin mbi performancen historike te fondit. Ky dokument ju ndihmon të kuptoni natyrën...

11 Dhjetor 2017

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Nëntor në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Invest Euro dhe fondit të Pensionit Vullnetar Raiffeisen. Ju mund t'i aksesoni raportet përkatësisht në menutë e...

PUBLIKIME

Raportet Vjetore Raportet Mujore te Fondeve   Raportet Financiare Marredhenie me Publikun

11 Gusht 2017

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Vjetor 2016. Raporti vjetor permban informacion të detajuar në lidhje me kompaninë Raiffeisen Invest dhe ecurinë e Fondeve të investimeve Raiffeisen Prestigj dhe Raiffeisen Invest Euro si dhe për ecurinë e Fondit...

26 Prill 2017

Në funksion të parimit të edukimit të vazhdueshëm të publikut lidhur me fondet e pensionit dhe fondet e investimit, Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar dy broshurat informuese të mëposhtme. Ju mund t'i aksesoni broshurat përkatësisht në menutë e mëposhtme: Mardhënie me Publikun : ...
— 5 Items per Page
Showing 6 - 10 of 17 results.