Si te investoni? Si te investoni?

Për të investuar në Fond ju mund të vizitoni çdo degë të Raiffeisen Bank, ku mund të merrni informacion të detajuar për fondin dhe të pajiseni me dokumentacionin përkatës të fondit.

Pasi të jeni informuar mbi Fondin dhe të keni marr vendimin për të investuar, do të plotësoni dhe firmosni një kërkesë për blerje të kuotave të fondit.

Për të monitoruar ecurinë e investimit tuaj, mund te bëni kërkesë për tu pajisur me username dhe PIN për tu log-uar në faqen e internetit të Raiffeisen Invest : www.raiffeisen-invest.al.

Njoftim i rëndësishëm Njoftim i rëndësishëm

Raiffeisen Invest sh.a. njofton paraprakisht të gjithë klientët individë apo përfaqësues ligjorë të subjekteve juridike, të cilët kanë depozituar si dokument identifikimi, kartë identiteti apo pasaportë biometrike të lëshuar gjatë vitit 2009, se këtyre dokumenteve u përfundon afati i vlefshmërisë gjatë vitit 2019.

Nisur nga ky fakt, Raiffeisen Invest u kërkon klientëve të saj që gjatë vitit 2019 të rinovojnë dokumentat e sipërpërmëndura sipas procedurave përkatëse. Gjithashtu ju bëjmë me dije, se nëse këto dokumente nuk janë të rinovuara, do të jetë e pamundur të kryhen veprime në fondet e investimit pas një periudhe 60 ditë nga dita e përfundimit të afatit të vlefshmërisë së dokumentit.

Ju presim në të gjitha degët e Raiffeisen Bank për regjistrimin e dokumenteve të reja.

News News

Njoftim

Të nderuar Investitorë, Kemi kënaqësinë t'ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. prezanton Planet e Investimit si një skemë investimi në mënyrë periodike dhe në vlera të vogla, në fondet e administruara nga Raiffeisen Invest. Nëpërmejt pagesave të rregullta periodike në fondin e...

19 Shkurt 2019

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare dokumentin e perditesuar "Informacioni Kryesor per Investitorin" per fondet e investimit Raiffeisen Prestigj dhe Raiffeisen Invest Euro , duke reflektuar kthimin vjetor per vitin 2018 ne seksionin mbi performancen...

Njoftim per shtyp

"Raiffeisen Vizion", fondi më i ri nga Raiffeisen Invest: një alternativë më shumë për investime në Lekë   Raiffeisen Invest sh.a (RIAL), shoqëri e licensuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) për Administrimin e Fondeve të Investimit dhe Fondeve të Pensionit Vullnetar...

31 Gusht 2018

Të nderuar investitorë! Ju informojme se Raiffeisen Invest sh.a, ne funksion te perputhshmerise se dokumentacionit te fondeve nen administrim me ndryshimet me te fundit ne kuadrin rregullativ, si dhe rritjes se transparencës dhe nivelit të informimit të investitorëve ne fonde, ka...

10 Gusht 2018

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Vjetor për vitin financiar 2017. Në raportin vjetor mund të gjeni informacion të detajuar në lidhje me aktivitetin e shoqërisë administruese Raiffeisen Invest sh.a dhe ecurinë e Fondit të Pensionit Vullnetar...