Fondet e investimit Fondet e investimit

Fondet e Investimit janë një alternativë investimi dhe një mundësi diversifikimi e aseteve tuaja.

Ky grupim asetesh të investitorëve të ndryshëm në formën e Fondit, administrohet nga shoqëria administruese Raiffeisen Invest sh.a

Raiffeisen Prestige Raiffeisen Euro Raiffeisen Vizion Raiffeisen MIKS