Kuadri Ligjor Kuadri Ligjor

 

Veprimtaria e administrimit të fondeve të pensionit dhe investimit bazohet në një kuadër të plotë ligjor.

  1. Fondet e pensionit vullnetar rregullohen me Ligjin nr. 10197, datë 10.12.2009 "Për  Fondet e Pensionit Vullnetar". Për më tepër informacion rreth kuadrit të plotë ligjor në këtë fushë ju lutem klikoni këtu

 

  1. Fondet e investimit rregullohen me Ligjin nr.10198, datë 10.12.2009 "Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive". Për më tepër informacion rreth kuadrit të plotë ligjor në këtë fushë ju lutem klikoni këtu