Kontakte

Raiffeisen INVEST sh.a

Adresa: Blv “Bajram Curri” ETC, Kati 9, Tirana
Tel: 00355 4 2277901
Fax: 00355 4 2277905
e-mail: invest@raiffeisen.al

 
Info mbi Kompaninë

Raiffeisen INVEST sh.a është Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive. Është e para dhe e vetmja Shoqëri Administruese e licensuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare për administrimin e Fondeve të Investimeve. Qëllimi ynë është të shfrytëzojmë në maksimum ekpertizën e Raiffeisen dhe të sjellim në treg investime të cilat na japin mundësi të krijojmë një të ardhme financiare më të mirë për klientet tanë.
Fokusi i Raiffeisen INVEST sh.a është edukimi i klientëve në mënyrë që ata të jenë të mirë informuar për të marrë vendime financiare.

Raiffeisen INVEST sh.a është një mënyrë e re investimi në Shqipëri. Ne jemi të angazhuar për të siguruar në të ardhmen një set të gjerë të zgjidhjeve të investimeve për klientët tanë, të vendosur për të arritur balancën më të mirë midis riskut dhe mundësisë per te fituar.
 

Më shumë ...