Contact

Raiffeisen INVEST sh.a

Adresa: Blv “Bajram Curri” ETC, Kati 9, Tirana
Tel: 00355 4 2277901
Fax: 00355 4 2277905
e-mail: invest@raiffeisen.al

 
Si mund te behem anetar?

Për t'u bërë anëtar ju mund të vizitoni çdo degë të Raiffeisen Bank . Proçedura është si më poshtë:

•  Klienti informohet rreth Raiffeisen INVEST sh.a, produkteve dhe kushteve të punës nëpërmjet vizitës që bën në çdo degë të Raiffeisen Bank.

•  Ai/ajo zgjedh produktin dhe nënshkruan një kontratë me Raiffeisen INVEST sh.a. Kontratat tip gjenden pranë çdo dege të Raiffeisen Bank.

•  Një kopje e kontratës dhe një kopje e prospektit i jepet klientit nga punonjësi i bankës i cili bën këshillimin/ndërmjetesimin/shitjen për Fondet e pensionit/investimit.

•  Në rast se klienti dëshiron që çdo muaj nga llogaria e tij të transferohet një shume e caktuar në cdonjerin nga fondet, atëherë ai plotëson urdhërin përkatës duke shënuar numrin e llogarisë që i hapet pranë secilit Fond.

•  Në rast se derdhja do të behet cash, klienti duhet në çdo rast t'i japë punonjësit të Bankës (Raiffeisen Bank ose First Investment Bank) numrin e llogarisë që ka tek fondi i pensionit/investimit.

•  Për të kontrolluar ecurinë e llogarisë, klientit do t'i dërgohet ne baze te kerkeses username dhe PIN për tu loguar në faqen e internetit të Raiffeisen INVEST www.raiffeisen-invest.al.

 
Web Content Display